Denne hjemmeside indsamler oplysninger om dig som bruger og dit besøg ved brug af såkaldte cookies, eller ved at du selv afgiver oplysninger via en formular på hjemmesiden.

Center for Krospkultur (www.kropskultur.dk) er forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv som bruger af hjemmesiden og som kunde/klient/kursist hos os.

Herunder kan du læse om vores privatlivspolitik. Som bruger/kunde hos os og www.kropskultur.dk anbefaler vi at du læser privatlivspolitikken omhyggeligt.

Hjemmesidens ejere og kontaktoplysninger

Nikolej Foged og Sonayia Norlin

Økærvej 10

7330 Brande

Telefon: +45 – 50501669

mail: info@kropskultur.dk

Hjemmeside: www.kropskultur.dk

Center for Kropskulturs persondatapolitik

Opdateret den 24/5 2018 

Vi har brug for følgende oplysninger, når du tilmelder dig vores online booking, eller tilmelder dig vores træningshold eller kurser:
Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.

Ved tilmelding til vores videreuddannelseskurser registrerer vi også din uddannelsesmæssige baggrund for at sikre os at indholdet på vores kurser er relevant for dig.

Ved tilmelding til vores tantrakurser specifikt for par registrerer vi også, hvem du tilmelder dig kurset sammen med.

Dine personoplysningerne registreres hos os og opbevares i fem år efter, at du har sidst har handlet hos os, hvorefter oplysningerne slettes.

Den dataansvarlige hos os og på vores hjemmeside www.kropskultur.dk er Nikolej Foged, medejer af Center for kropskultur I/S.

Som registreret hos os, har du ifølge persondataloven altid ret til at sende os dine indvendinger mod eller rettelser af registreringen. Du er også berettiget til at få indsigt i samtlige af de oplysninger, vi har registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over vores registrering af dine persondata kan du klage til Datatilsynet på: dt@remove-this.datatilsynet.dk

Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

Dine personoplysninger indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

 • Levere behandlinger, Sauna, træningsundervisning og kurser, som du har bestilt/købt
 • Sende dig reminders om bookede tider
 • Sende dig betalingsinfo og evt. rykkere vedrørende betaling for træningshold og kurser
 • Besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser, du måtte have
 • Underrette dig om ændringer i vores kurser, og evt. aflysninger af f.eks. behandling eller kurser
 • Give dig oplysninger om kurser, du tidligere har deltaget i hos os, eller som du har rettet forespørgsel om
 • Forbedre vores hjemmeside
 • Forbedre sikkerheden og forhindre bedrageri og misbrug
 • Opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven og andre retlige forpligtelser, som kropskultur.dk måtte have
 • Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger mundtligt på klinikken, telefonisk, via formular, sms eller mail
 • Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb af behandling, sauna, træningshold, kursus eller øvrige henvendelser, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med
 • Personlige data oprettes ikke kun, når du bruger eller interagerer med vores online kalender eller websted. Personlige data bliver også genereret fra tekniske processer, såsom kontaktformularer, cookies, Google Analytics og tredjeparters indlejringer

Journalføring af personfølsomme oplysninger

Vi skal i forbindelse med behandlingerne føre en journal over de behandlinger, du får hos os. Dette fremgår at lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere.

I journalen noterer vi bl.a. hvad du har oplyst os om, hvilke fysiske og/eller psykiske helbredsgener du har, hvilken behandling vi giver dig, samt indholdet af eventuel vejledning i forhold til, hvad du selv kan gøre for at bedre/optimere din helbredstilstand. I det omfang at vi skønner, at det er relevant for dit behandlingsforløb, noterer vi også udvalgte oplysninger om din livssituation og familieforhold – f.eks. om du har børn, har været udsat for vold i hjemmet, eller har mistet nære relationer for nyligt.

Det er personfølsomme oplysninger. Men da det er et lovkrav, at vi skriver journal, behøver du ikke give dit samtykke til, at vi behandler disse helbredoplysninger.

Imidlertid har vi valgt alligevel at bede om dit samtykke til, at vi opbevarer personfølsomme oplysninger om dig i din journal. Dit samtykke giver du som ny klient hos os, når du opretter din profil i vores online kalender. Som eksisterende kunde beder vi om dit samtykke, når du møder op til din første behandling efter, at vi har implementeret vores nye retningslinjer vedrørende datahåndtering.

Årsagen, til at vi beder om dit samtykke, er, at lovgivningen på området jo er helt ny. Og derfor vælger vi at gå med både livrem og seler.

Alle personfølsomme oplysninger om dig har vi liggende på en server hos Cbit. Herudover er der ikke andre end os selv, der har – eller vil få adgang til oplysninger, som vi har skrevet i din journal.

Vi opbevarer din journal i 5 år efter din sidste behandling, da vi skal kunne dokumentere vores behandling af dig, hvis der på et tidspunkt opstår problemer.

Om retsgrundlaget for vores registrering

Retsgrundlaget for at behandle identifikationsoplysninger er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Retsgrundlaget for at behandle dine helbredsoplysninger i journalen er, at det er et lovkrav samt persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra b.