Kontakt er i sin natur en forbindelse mellem dén der kontakter, og dét der kontaktes.

Selve ønsket om kontakt tilbyder en vej til hjertets mulighed for at møde verden uden betingelser og forbehold.

På dette kursus vil vi gennem bevægelse og indfølende nærvær undersøge fænomenet kontakt. Kontakt til os selv, til andre og til alt det, som verden i øvrigt tilbyder.

Både hvor kontakten naturligt tilbyder sig, men også der, hvor den kan være mere begrænset, provokerende eller fraværende.

Vi vil søge at møde det hele med en empatisk og inkluderende indstilling.

Krop og bevægelse

Kroppen vil være vores afsæt: Vi vil gå i kontakt med verden – den indre og den ydre – gennem kroppen, sanserne, og hjertets naturlige evne til indlevelse.

Med åndedrættet som bindeled vil vi bevæge os gennem forskellige kropslige udtryk: Fra stille meditativ lytten – gennem dynamisk kropsterapeutisk træning, yoga, Chi Gong, dans, bløde stræk – og tilbage i en stille opmærksomhed igen – nu befrugtet af ekkoerne af bevægelse og kontaktflader.

Som når en virkelig dyb vejrtrækning tilbyder lungernes 600 millioner kamre at folde sig ud på samme tid. Gennem luftstrømmen forenes alle kamrene i ét stort sammenhængende luftrum – afstanden mellem kamrene er forsvundet.

Ligesådan med opmærksomheden: Ikke længere så opdelene – nu mere optaget af mødepunkter, kontakt, og af helheden.

Rummet og rammen

Bevægelse og øvelser vil nogle gange blive opfulgt af deling i mindre grupper – andre gange være afsæt til fælles øvelser med kontakt (Fx healing) samt til meditation.

Uanset hvad vi laver, vil det være med respekt for den enkeltes vej og tempo, samt med omsorg for det rum vi skaber sammen.

Program

Fredag 10-13 + 16-19 Undervisning

Lørdag 09-13 + 16-19 Undervisning

Søndag 09-13 + 15-16:15 Undervisning

Samt åbne meditationer 08:10-8:35 + 21:10-21:35/22:00

fælles måltider (kan tilvælges)

Frokost kl 13 (fre, lør, søn)

Aftensmad kl 19 (fre, lør)

Se datoer og tilmelding HER