Om Center for kropskultur

Om Center for kropskultur

Center for kropskultur drives af Sonayia Norlin og Nikolej Foged – 2 af Danmarks mest erfarne kropsterapeuter – begge med over 20 års erfaring ved briksen.

Herunder kan du læse om vores fælles baggrund, vores livssyn og kerneværdier, samt om hvorfor vi hedder “Center for kropskultur.”

Vores baggrundshistorie

Fundamentet – Body-sds

Sonayia og Nikolej mødte hinanden på kropsterapeut uddannelsen Body-sds. Kort efter endt uddannelse blev de begge ansat hos Body-sds, hvor de arbejdede i en årrække som kropsterapeuter, træningsinstruktører, supervisorer, samt som undervisere på grunduddannelsen, kurser og retreats. Samtidig blev de løbende superviseret og videreuddannet af kropsterapi systemets to grundlæggere Ole Kåre Føli og Bengt Andersen (nu Andrrew Mogensen).

Efter nogle gode og lærerige år i København valgte parret i 2007 at flytte med deres 2 børn til Økosamfundet Dyssekilde i Torup i Nordsjælland. Og i Torup åbnede de kort efter den allerførste eksterne godkendte Body-sds klinik: Body-sds Halsnæs. I starten var deres aktiviteter primært centreret omkring færdigheder, de havde med sig fra Body-sds: kropsterapien, samt forskellige træningsformer og udrensningsmetoder. Derudover udviklede de selv en række specialiserede videreuddannelseskurser målrettet deres kropsterapeut-kolleger.

Videreudviklingen – Center for kropskultur

Ved siden af samarbejdet med Body-sds videreuddannede de sig samtidig indenfor bl.a. Yoga, Tantra, healing og meditation. Desuden fik de med årene følgeskab af flere andre behandlere på klinikken (Body-sds, Shiatsu, Kranio sakral terapi og psykoterapi). Og med tiden og vokseværket blev navnet Body-sds Halsnæs efterhånden ikke helt retvisende. Derfor ændrede parret i 2015 klinikkens navn til det mere bredt favnende Center for kropskultur.

Vidensdeling – Body All Mind

I 2016 mødte Sonayia og Nikolej kollegaen Mikael Kyneb på et førstehjælpskursus. Han havde stiftet en ny kropsterapi uddannelse Body All Mind sammen med Martin Bonde Mogensen. Kontakten mundede i 2017 ud i et samarbejde om den nye uddannelse. (Idag underviser Sonayia stadig på B:A:M: uddannelsen i Aarhus, imens Nikolej midlertidigt har koncentreret det meste af sit fokus på etablering af deres nye base i Midtjylland.)

Kontakten med Vækstcenteret

I 2018 kom endnu et skift: Både Sonayia og Nikolejs tilknytning til en række undervisere på Vækstcenteret i Nørre Snede (Jes Bertelsen, Neel fasting, Helen Gamborg m.fl.) var de sidste år vokset støt. Det samme var en fælles interesse for at blive en integreret del af et større fællesskab, hvor de kunne få inspiration til både faglig og personlig vækst, og samtidig blive tandhjul i en større helhed, og derved selv give noget tilbage til fællesskabet og videre ud til andre.

I foråret 2018 døde så deres læremester i kropsterapien Ole Kåre Føli. Hans pludselige bortgang kom som en overraskelse og var en sorg. Men den blev også en anledning til at kigge indad og fremad. Derved blev tabet af én lærer medvirkende til at vippen nu tippede afgørende i retning af lærerne og fællesskabet i Nørre Snede. Kort efter blev beslutningen derfor taget om at forsøge at flytte hele familien fra Torup til Nørre Snede med henblik på at blive en del af Vækstcenteret.

Center for kropskultur – version 2.0

Resten er nu historie: Efter 2-3 år til havs flydende på en “tømmerflåde” og med flere Corona nedlukninger som en uventet rejseledsager, er hele familien inklusiv deres nu 3 store drenge landet godt i Nørre Snede. Og i sommeren 2022 kunne de slå dørene op til Center for kropskultur, version 2.0 – nu på Falkevej 24 i Nørre Snede.

Vores livssyn og kerneværdier

Fysikken – Psyken – og det mentale

Vores udgangspunkt i alle vores aktiviteter er et helhedsorienteret sundhedssyn. Vi arbejder med psyken, det fysiske og det mentale som en helhed, hvor trivsel eller ubalance fysisk også altid vil have reflekser i psyken og det mentale – ligesom det omvendte er tilfældet: et spændt sind – en bekymring eller en øget påvagthed – vil også altid have reflekser i fysiske spændinger. Derfor spørger vi ind til både din fysik og dit psykiske liv, samt dine vaner og overbevisninger under et behandlingsforløb.

Hele kroppen

Den helhedsorienterede tilgang gør også, at vi næsten altid inddrager hele kroppen i en behandling – også selvom du kun oplever symptomer fra et begrænset område: En spændt hofte med nedsat bevægelighed, kan f.eks. bidrage til at knæet belastes ved roterende bevægelser. Ofte spørger vi også ind til både dit indre og ydre fysiske miljø: hvordan du spiser, trækker vejret, bevæger dig og sover om natten.

Årsager, sammenhænge og potentialer

Desuden kigger vi ofte lidt længere bagud på din tidslinje. Kombinationen af effektive værktøjer til at afhjælpe akutte og kroniske problemer og symptomer, samt en dybere forståelse og evt. bearbejdning af de bagvedliggende årsager giver dig de bedst mulige chancer for en mere permanent bedring og trivsel.

Samtidig kigger vi også fremad og hjælper dig til at få øje på, bruge og udvikle dine dybere potentialer. Sygdom, skader, smerter eller et tab vil altid tiltrække sig øget opmærksomhed. Og derved kaste lys på områder i dit liv og din krop, som måske ellers ikke ville få den samme opmærksomhed. Derved kan det, der i første omgang primært var et problem, også blive en mulighed for personlig udvikling og vækst.

Hvad betyder Kropskultur?

KROP

– er i vores optik mere end bare den fysiske krop. “Kroppen” er alt det, du har fået med fra fødslen: En fysisk krop inklusiv dens åndedræt og hjerteslag, dens energisystem og nervesystem, dens sanser og instinkter, hele paletten af grundfølelser, samt din grundlæggende evner til at forestille dig ting, elske og tænke. Kort sagt: hele den fødselsgave, du deler med alle andre mennesker på kloden.

KULTUR

– er alt det, du gør med det, du har fået. Og alt det, du KAN gøre. Det er dine vaner og uvaner, hvordan du møder medgang og modstand, og hvad du gør med dine talenter og potentialer.

Både fysisk, psykisk og mentalt er det ALLE former for bevægelser og stillinger: gang, løb, siddestillinger, følelsesmæssige udsving og også tanker. Og også at være helt i ro.

KROPSKULTUR

– er altså summen af alt dette: Hvad du har med fra fødslen, samt hvad du gør med det, du har.

DET FÆLLES

Kropskultur handler dog også om samfundets og vores eget syn på kroppen og forskellige måder at bruge den på:

Moderne kropskultur bærer præg af, at kroppen opleves som en ting. Et fartøj, som vi bevæger os rundt i, og hvor dele kan skiftes ud. Man kan sige, at vi i høj grad oplever kroppen udefra. Langt de fleste oplever, de også har en mening om deres egen krop – eller dele af den: den er pæn/grim, stærk/svag, ung/gammel osv. Og vi deler normalt kroppen op i dele: “mit dårlige knæ”, “mine trætte lænd”, eller “den stive nakke”.

Helhedsorienteret kropskultur

– søger mod at opleve kroppen mere direkte indefra. Kroppen er først og fremmest et sanseredskab, som vi kan sanse og derved opleve os selv og hele resten af verden igennem. Gennem øget kontakt med vores sanseindtryk bliver vi mere nærværende – både indeni og udenfor kroppen. Vi mærker tydeligere, hvad kroppen og sindet har brug for – af mad og drikke, aktivitet, udtryk, kontakt og hvile. Når vi åbner os for vores sanser, lytter, smager og mærker efter, så trækker vi også vejret friere, og vi bevæger os anderledes. Vi trives generelt bedre og får færre sygdomme og skader.

CENTER FOR KROPSKULTUR

Klinik for kropsterapi, bevægelse og selvudvikling

Center for kropskultur I/S
Falkevej 24, 8766 Nørre Snede

(+45) 61 68 15 23
info@kropskultur.dk

CVR nr.: 30932498

Vil du i kontakt med os?

Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.