Ordet Tantra bruges i dag om mange meget forskellige ting: det kan dække alt fra sensuel massage til tilbud om en direkte vej til oplysning gennem nydelse. Derfor vil vi gerne tydeliggøre, at vi på vores Tantra kurser altovervejende er inspireret af den tantra undervisning vi selv har modtaget på Vækstcenteret i Nørre Snede.

Vækstcenterets tantra undervisning tager afsæt i en flere tusind år gammel esoterisk tradition med rødder i både Tibet og Indien. Tantraen var oprindeligt et avanceret værktøj for spirituelt søgende, som først blev taget i brug på den allersidste del af rejsen hen imod oplysning.

Neel Fasting har med baggrund i en intensiv tantraproces og en læreproces hos Jes Bertelsen gjort nogle af de avancerede værktøjer tilgængelige og brugbare for almindelige mennesker i moderne parforhold med børn, karriere osv.

Her kan tantraen bruges til at videreudvikle parforholdet til et nydelsesfuldt laboratorium, hvor parterne sammen kan udforske og udvikle grundlæggende sider af livet og samlivet: fra lyset til mørket – fra det instinktive til det hjertelige – fra det erotiske til det åndelige – og alt muligt der imellem.

Desuden rummer tantraen perspektiver, som peger udover den enkelte og det enkelte par – og videre ud i vores relation til hele resten af omverden. Den tilbyder en mulig vej til udvikling af en stadigt større empatisk indlevelse på tværs af skel som køn, kulturer og religion. Og det giver os håb for fremtiden.  

Du kan læse mere om vækstcenteret i Nørre Snede HER Og om Neel Fasting HER 

Vi kan også varmt anbefale denne artikel om Tantra af Neel Fasting


Om Kurserne

Vores tantrakurser henvender sig til både enlige og par (også homoseksuelle), som har lyst til at udforske både sig selv og samspillet med en partner – både i deres erotiske rum – men også alle de andre fælles rum. Vi bruger polariteten i forhold til en partner som afsæt for fordybelse, gensidig inspiration og fælles vækst.

På kurset lægger vi særlig vægt på det kreative og legende. I undervisningen vil indgå både teori, øvelser, sparring, opfølgning i små og større grupper og fælles meditation. Alle øvelser laves enten med din partner, alene, eller med hele gruppen. kommer du alene vil du skulle lave nogle af par-øvelserne alene / med en visualiseret partner.

Vi lægger stor vægt på at skabe et trygt rum med respekt for individuelle forskelle. Og selvom vi også arbejder med det intime og lystfyldte foregår al undervisning med tøj på.

OBS. Tantraprocesser kan gå dybt. Men vi laver IKKE terapi på kurserne. Derfor er det en stor fordel, at du tidligere har bearbejdet evt. traumatisk stof i terapi eller lignende. Da vi begge har en solid terapeutisk baggrund er det dog muligt som supplement og/eller opfølgning til kurset at få både vejledning og terapeutisk opfølgning – individuelt og/eller som par. 

En forudsætning for at deltage som par er, at i begge to ønsker at blive sammen.  


Kursus oversigt:

TANTRA – en introduktion

Dette kursus henvender sig til par og enlige (også LBGTQ), som ikke tidligere har modtaget undervisning i tantra.

Vi vil tale om og arbejde med nogle af de stærkeste kræfter, der er på spil i menneskers liv og samliv: de primitive overlevelsesinstinkter, seksualiteten, og emotionernes ild. Læs mere HER


Tantra fordybelsesweekend – parforholdets alkymi

Denne forlængede weekend er for dig/jer, som allerede er blevet introduceret til tantra, enten hos os, på vækstcenteret eller hos andre, der modtager supervision af Neel Fasting. Undervejs vil vi fordybe os i et eller flere af følgende emner:

Instinkter og kærlighed

  • Vores dybeste overlevelseskræfter – den store del af os selv, vi har til fælles med langt de fleste andre dyr på planeten. Vi vil vove at træde lidt ind i de upersonlige og hjerteløse dele af os selv, og møde dem med både vågenhed, hjerte og humor.

Polariteternes dans

  • Det, at være født som ét fysisk køn: nemlig en “han” eller “hun”. Vi vil udforske konsekvenserne af at være kønnede væsener på flere planer. Og mærke hvilke dybe ressurser henholdsvis det ene og det andet køn er skabt af og trækker på.
  • OBS. Selvom vi forholder os konkret til det køn, vi er født med fysisk, så er tilgangen IKKE, at vi alle ér enten det ene, eller det andet køn. Men snarere, at kønnene både fysisk, energetisk, socialt mm. repræsenterer arketypiske tilstande og udtryk på en lang og nuanceret skala, som vi alle kan låne fra, udforske, og blive klogere på.

Emotionernes ild

  • Alle de følelser, fantasier og dramaer der har det med at løbe afsted med os – både i meget af vores vågne tid – og også i drømme. Stærke følelser gemmer også på stærke kræfter. Og dermed på et stort og ofte ikke fuldt udnyttet potentiale.

Læs mere om fordybelsesweekenden HER